L-Joy dancefactory beweegt!
 

Algemene voorwaarden

Bueno Student App
Wij werken met de ledenadministratie van Bueno. Via de Google Playstore of Appstore
kun je de app downloaden. Deze app heet BUENO STUDENT
Log in met het emailadres waar je ook je les, strippenkaart of abonnement op aan
hebt gemeld en klik dan op "wachtwoord vergeten. "
Na het instellen van een nieuw wachtwoord, kun je via de app je facturen inzien, je
lessen, je lessen wijzigen, je afmelden voor een les en kom je met een strippenkaart
dan kun je je hier aanmelden.


Inschrijven
Voordat u uzelf of uw kind definitief inschrijft, biedt L-Joy dancefactory u de
mogelijkheid vrijblijvend een proefles te volgen. Proefles aanvragen kan via onze
website. Hierna kun je desgewenst inschrijven, ook dit gaat online Mocht je hier niet
aan uitkomen, dan helpen we je graag. Als nieuw lid betaal je € 15,00 inschrijfgeld en
je hebt recht op 1 gratis en vrijblijvende proefles per les. Dus wil je streetdance en
modern jazz proberen? Dan heb je bij allebei de groepslessen 1 gratis proefles.

 
Betalingsvoorwaarden
In de contributie is rekening gehouden met de reguliere schoolvakanties en dit
hebben we verwerkt in de maandbedragen. We incasseren 12x per jaar en als je zelf
betaald via IDeal, komt er ook 12x een betalingslink (tijdens de schoolvakanties is L-Joy
dancefactory gesloten maar vaak zijn er wel extra activiteiten waar je aan mee kunt
doen). Voor de maandtarieven, zie het tabblad tarieven. 
Als je start, start je voor 2 maanden. Hierna hebben alle abonnementen hebben een
looptijd van 1 maand en wij factureren per maand vooruit. Begin je bij l-joy dan betaal
je de eerste keer voor twee maanden plus het inschrijfgeld.
Begin je halverwege de maand dan betaal je de eerste keer een gebroken tarief. De
eerste betaling zal per factuur geschieden en dien je zelf over te maken. Wij
incasseren 1x per maand, dit is rond de 25e van de maand (dus op 25 maart wordt er
voor april geïncasseerd).
Er word geen restitutie verleend bij overmachtsituaties, als er lessen uitvallen door
overmacht word er geen contributie terugbetaald. De lessen mogen altijd ingehaald
worden.
Bij een te late betaling zijn wij genoodzaakt administratiekosten van €7,50 in rekening
te brengen plus eventueel bijkomende incassokosten.


Opzeggen
Opzeggen kan per email naar info@l-joy.nl. Elke andere vorm van opzegging is dus
niet akkoord en wordt niet in behandeling genomen!
Bij het afsluiten van een abonnement sluit je altijd een maand abonnement af. Hierna
kun je het opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Bijvoorbeeld je zegt op 20
februari je lidmaatschap op, dan gaat jouw opzegtermijn in per 20 maart.
Strippenkaart-toegangstegoed
De strippenkaart is 5 maanden geldig. Via de app Bueno-student meld je je aan voor
de lessen. Let op! Mocht je toch niet kunnen komen, meld je dan op tijd af, anders kost
het je een toegangstegoed.

 
Inhalen
Gemiste lessen kunnen dezelfde week worden ingehaald. Je kunt hiervoor je les
afmelden en je voor een andere les aanmelden via de Bueno-Student app.
Ziekmelden/Lidmaatschap opschorten
Kan je niet naar de les komen, dan via Bueno Student app afmelden voor de les. Bij
langdurige ziekte/blessure/zwangerschap kan het lidmaatschap worden opgeschort.
Dit is ter beoordeling aan het team. Aanvragen hieromtrent dienen per e-mail te
worden ingediend of in overleg met je docent.


Aansprakelijkheid
Deelname aan de lessen gebeurt op eigen risico. Directie en docenten zijn niet
aansprakelijk voor persoonlijk lichamelijk letsel, beschadigde- of zoekgeraakte
eigendommen. Waardevolle eigendommen kunnen mee de zaal in genomen worden,
telefoons op stil.


Inhoudelijk
Tassen, jassen en/of schoenen horen in de kleedkamer. Buitenschoeisel en eten is niet
toegestaan op de dansvloer. Water drinken mag, liefst uit eigen bidon. Docent(e)
behoudt het recht de lestijd/lesvorm te wijzigen. De danszalen mogen alleen betreden
worden als er een docent in de zaal is. Je word op tijd in de les verwacht en draagt
passende sportkleding.

 
Privacy verklaring
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met
persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt
en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. De
volledige verklaring is te lezen op onze website.


Hygiëne
Hygiëne is belangrijk. Zorg voor een handdoek tijdens de sporturen. Geen schoenen
die buiten zijn gedragen in de zaal. Zand en vuil slijt de dansvloer en er word veel op
blote voeten gedanst.
Laat het toilet en de wasgelegenheid netjes achter en kijk even achterom voor je het
pand verlaat of je alles mee hebt genomen en hebt opgeruimd.


Tenslotte
Roken is binnen en rondom L-Joy dancefactory niet toegestaan.


Protocol
Mocht de overheid een besluit nemen tot een algemene richtlijnen. Dan dient L-Joy
Dancefactory zich hieraan te houden en zullen we het protocol delen met onze leden.
Een ieder dient zich aan deze geldende regels te houden. Bij het niet naleven van deze
geldende regels zijn docenten en medewerkers van L-Joy dancefactory bevoegd om
toegang tot de dansschool te weigeren.


Bij L-Joy dancefactory dient een ieder zich respectvol te gedragen.
Bij het niet naleven van de geldende regels of wegens onrespectvol gedrag zijn
docenten en medewerkers bevoegd om toegang tot de dansschool te weigeren


Huisregels

Behandel elkaar altijd met respect.
Onze gehele ruimte is rookvrij inclusief het buitenterrein en de parkeerplaats.
Mobiele telefoons meenemen en op de vensterbank leggen, telefoon op stil.
Geen portemonnee, sleutels en andere waardevolle spullen in de kleedkamer laten liggen
Kom op tijd voor de les.
Neem alleen water (in een bidon) mee in de les
Ontmoet nieuwe mensen en deel je dans passie
Zorg voor de juiste kleding
Was je handen voor je de zaal ingaat
Geen buitenschoenen in de zaal
Geen sieraden tijdens de les dragen

Aansprakelijkheid L-Joy Dancefactory
Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van / aan eigendommen.
Bezoeken aan L-Joy Dancefactory is geheel op eigen risico
L-Joy Dancefactory is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker zelf dan wel andere bezoekers van L-Joy Dancefactory

E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram